Söker du en privat logoped?

Välkommen till oss på Privatlogopederna Skåne

Vår mottagning ligger i Hjärup, mellan Malmö och Lund. Både barn och vuxna är välkomna för utredning och behandling. Vi arbetar både enskilt och i grupp i fysiska eller digitala möten.

Utredning och behandling vid: 

• Språkstörning

• Verbal dyspraxi

• Dyslexi

• Stamning

• Röstbesvär

• Afasi

• Dysartri

Vi erbjuder även: 

• Föreläsningar, workshops och kurser för små och stora grupper

• Samtalsgrupper för närstående till barn med autism

• Samtalsgrupper för närstående till personer med afasi

• TAKK-kurser

• Handledning för personal inom förskola och skola

• Handledning för personal inom vård och omsorg